SINIFLAR || YOGA SINIFLARIMIZ || ANUSARAANUSARA

Yoga 3000 yıllık bir öğreti, bir yaşam felsefesi. Sadece yapılan bedensel çalışmalardan ve pozlardan ibaret olmayan yoganın sayısız faydası keşfedildikçe, uygulayanlar da hızla artıyor. Ülkemizde bazı kesimler tarafından sadece bedensel bir çalışma ve esneklik olarak algılanan yoga, gerçekte bir yaşam biçimi ve meditasyon, nefes, ahlaki ve etik değerleri beraberinde getiriyor.

21.yüzyılda gelişen ve buna bağlı olarak dönüşen insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hatha yoganın bir dalı olan Anusara yoga sanskrit dilinde ahenkle akmak, anlamına geliyor ve  hayatın  merkezinde beyin yerine kalbin olduğunu anlatıyor. Matın üzerinde belli bir uyum içerisinde asanaları (pozları) yaparken bu akışın içerisine kalbini koymayı sağlıyor. Temelinde sevgi olan anusara yoga, zihin, beden ve kalp arasında bir uyum sağlayarak bunu kişilerin  Tüm hayatına taşımayı ve iyileştirici pozlarla fiziksel sağlığı hedefliyor.

1997 yılında John Friend tarafından kurulan Anusara yoga, özetle bedenin merkezini kalp olarak belirleyip hayatı da “kalbinin sesini dinleyerek” yaşamayı öğütlüyor. Duruş, hiza ve akış üçlüsü, anusara yoga’nın temelini oluşturuyor. Duruş, yüce iradeyi yani kalbi, hiza yüce bilgiyi yani aklı, akış ise hareket özgürlüğünü yani bedeni temsil ediyor.

Leyla Zerger Sidal Anusara yoga derslerini, her ders öncesi hayata dair, kişisel gelişimi de kapsayan bir konuyu gündeme getirirek yogi ve yoginileri matın üzerinde bu konuyla başbaşa bırakıp, kalplerinin tecrübelerini dinlemeye davet ediyor. Böylece anusara yoga yapan yogi ve yoginiler, bu uzun ve eğlenceli yolda  içlerindeki güzellikleri  ve değerleri ortaya çıkararak, önce kendilerini sonra çevrelerini kalp gözü ile görmeye ve değişmeye başlıyorlar.

SİZİ ARAYALIM

Numaranızı bırakın sizi en kısa zamanda arayalım!